KONTAKT

 

Telefon:

E-mail:

Strona www:

 

  Mamy kolejny sukces  !!!!  Otrzymałyśmy dotację na zadania  w projekcie pt. "Jeśli nie my to kto?" w kwocie 38.000 tys. Projekt jest finansowany ze środków Programu Opercyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu trwa od 15 maja 2013r. do  31 grudnia 2013r.

Zadania będą ogłaszane na stronie  głównej "AKTUALNOŚCI". Projekt skierowany jest do mieszkańców naszej małej ojczyzny Rusinów.  

Mamy nadzieję na zaangażowanie w realizację projektu  mieszkańców naszej wsi.

Drugi nasz projekt, dzieki  któremu będziemy w ciągłym zainteresowaniu w naszej gminie i powiecie.

Współpracujemy z Lokalną Grupą Działania "Wszyscy Razem", która ma osiągnięcia w realizacji projektów i jest naszym ogromnym wsparciem przy organizacji warsztatów i spotkań podczas realizacji zadań. Partnerem w naszym projekcie jest  Urząd Gminy Rusinów.

 

 

Projekt " Kobiety dla kobiet" realizoany jest przez nasze Stowarzyszenie "Józefink" dzięki wsparciu realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej .Projekt "KOBIETY DLA KOBIET " jest finansowany ze środków Programu Opercyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu trwa od 10 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012r. Zadanie realizowane odnotowywane są na stronie głównej "AKTUALNOŚCI" w trakcie ich wykonywania.

Projekt skierowny jest do mieszkaców , a w szczególności kobiet z gminy Rusinów. Celem projektu jest aktywizacja kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym oraz wzrost świadomości społecznej wśród kobiet. W projekcie przewidzieliśmy szereg działań mających  aktywizować kobiety do pełnienia różnych ról w życiu naszej lokalnej społeczności i w tym celu warsztay, spotkania i wyjazd studyjny będą ukierunkowane na zdobycie przez uczestniczki projektu wiedzy i umiejetności niezbędnych do pełnienia różnych ról społecznych.

Projekt pośrednio będzie wpływał na zmianę stereotypów  dotyczących roli kobiety na wsi oraz zmianę postaw samych kobiet.

Realizację tego zadania zakładamy poprzez warsztaty i spotkania oraz udział w posiedzeniu Rady Gminy poświęconej problemom kobiet. Bardzo ważnym elemntem projektu będzie wizyta studyjna do Jarocina k/Poznania. Będziemy się spotykać z 3 aktywnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, są to najsilniejsze organizacje w swoich wsiach. Koordynacją wizyty zajmie sie Koło z Golina, które słynie z kultywowania białego haftu nasnuwanego, wykonywaniego głównie w Golinie.

Jest to  pierwszy projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie, mamy nadzieję na zdobycie wiedzy i umiejętnosci do działań w dalszych naszych poczyniach projektowych. Współpracujemy z Lokalną Grupą Działania "Wszyscy Razem", która ma osiągnięcia w realizacji projektów oraz z  Urzędem Gminy Rusinów. Realizując nasze zadania będziemy w ciągłej uwadze w naszej gminie Rusinów.