KONTAKT

 

Telefon:

E-mail:

Strona www:

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie "JÓZEFINKI"

ul. Żeromskiego 4

26-411 Rusinów  

E-mail danutapapis@wp.pl

Tel. 506115051

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes -Ewa Woźniak

w-ce prezes - Danuta Papis

skarbnik - Krystyna Papis

sekretarz - Danuta Stachniak

członek - Urszula Jędrzejczak, Katarzyna Budzisz

Komisja Rewizyjna

Danuta Papis- przewodnicząca

 

Anna Cukier- członek

Małgorzata Madej - członek